Spelling Bee

Spelling Bee

17 Ocak 2019 tarihinde Doku Okulları Language Department tarafından düzenlenen Eğlenceli İngilizce Yarışmaları kapsamında Spelling Bee etkinliği gerçekleştirilmiştir. 2.3.4. ve 5. sınıfların katıldığı yarışma ile öğrencilerimiz İngilizce heceleme ve telaffuz becerileri geliştirilmeye çalışılırken topluluk önünde kendilerini ifade etme becerileri de desteklenmiştir.