Akran Eğitimi

Mevcut öğrenime devam eden çocuklarımızın, meslek hayata atılmaları tahminen 2040-2050’li yıllar olacaktır.

Teknolojinin değişim hızı, insan beklentilerinin değişim hızı gibi durumları dikkate aldığımızda geleceğin;

     - Meslekleri,

     - Mesleklerin içerikleri,

     - Meslekler için gerekli donanımlar konusunda tahminlerimiz sınırlı kalmaktadır.

Ancak bildiğimiz şey 2 temel becerinin tüm bu süreçlerdeki donanımların zemini oluşturduğudur.

1- Değişimlere hızlı uyum sağlayabilme,

2- Farklı yaş grubundan insanlarla takım çalışması yapabilme.

Bu nedenle yaptığımız çalışma ve uygulamalarda;

     - Öğrencilerimizin farklı alanlarda proje deneyimlerini sağlama,

     - Proje gruplarında, farklı sınıflardan öğrencilerin bir araya geldiği takımlar kurma,

     - Öğrencilerimizin her yıl farklı bir sosyal etkinlikte yer alması,

    - İngilizce derslerinde 2,3 ve 4.sınıfları, 5 6 ve 7.sınıfları kendi içerisinde kur sistemine alma gibi farklı yaş gruplarını aynı hedefe yönelttiğimiz çalışma ve uygulamalarımız yer almaktadır.