Kodlama ve Robotik Eğitimi


 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ

     Teknoloji günümüzde hızla artış göstermektedir. Dersin amacı; hızla gelişmekte olan bilgi teknolojilerini öğrencilerimizle tanıştırmak, öğrencilerimizi temel bilgi ve becerileri kazanmış, teknolojiyi hem öğrenim hayatında hem günlük yaşantısında kullanabilen bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerin bilişim teknolojilerini tanıması ve bu teknolojileri kullanırken etik ve sosyal değerler, tutumlar, güvenlik, sağlık, kod okuryazarlığı konularını da bilinçli olarak uygulayabilmelerini sağlamaktır. En temel amaçlarından biri tüketen değil üreten bireyler yetiştirmektir.

KODLAMA NEDİR? 

     Kodlama; bir problemi çözebilmek için farklı bilişsel becerilerin birlikte kullanılmasıdır. Problemi çözebilmenin ilk aşaması verilen problemin tam olarak anlaşılması ve analiz edilmesidir. Bireylere;

 • Problemlere çok yönlü çözümler üretmek ve eleştirel düşünebilmesini sağlamak,
 • Olayları ilişkilendirebilmek ve sistematik düşünmeyi sağlamak,
 • Yaratıcı düşünmeyi sağlamak,
 • Problem çözme odaklı olmak,
 • Takım çalışmasında başarılı olmak gibi özellikler kazandırır. Çocukların bilgisayar başında geçirdikleri zamana bakıldığında, bu zamanı gelişimlerine fayda sağlayacak konulara yönlendirmek daha yararlı olacaktır.                                                         

ROBOTİK NEDİR ?

     Robotik, makine ve kontrol sistemlerini, bilgisayar, elektronik ve uzay bilimlerinin tümünü kapsayan bir ortak çalışma alanıdır.

     Cep telefonları, tabletler, sensörlü musluklar, sensörlü kapılar, mobilyalara monte edilmiş dokunmatik ekranlar, kendi kendine çalışabilen elektrikli süpürge ve benzeri ev eşyaları… Çocuklar artık teknolojinin içine doğmaktadır. Robotlar, çocuklar için pedagojik açıdan çok önemlidir.

     Bilgisayar kontrollü akıllı cihazlar, hayatımızın her alanında bulunmaktadır. Robotik, bu cihazları kendi kontrolümüz altında tutmayı sağlar. Bu cihazları sadece kullanmak değil, onları istedikleri şekilde yönlendirebilmeyi ve üretmeyi sağlar.

Kodlama Eğitimi Neden Önemli?

 •  Kodlama, yabancı dil öğrenmeye benzer ve erken yaşta öğrenilmesi kalıcılığı arttırır.
 •  Kodlama ve robotik dijital vatandaşlık kavramının dünya yayılmasıyla beraber temel bir ihtiyaç haline gelmiştir.
 •  Kodlama çocukların hayal güçlerini harekete geçirmesini ve geliştirmesini sağlar. Teknolojide yeni fikirler üretir ve akımlara liderlik etmelerini sağlar.
 •  Kodlama sadece bilişim teknolojileri dersi ile sınırlı değildir, disiplinler arası etkileşim için de önem göstermektedir.
 •  Döngü, koşullar gibi kavramları erken yaşta edinen çocukların özümseme becerilerinin daha gelişmiş olduğu tespit edilmiştir.
 •  Sanal zorbalığın artışta olduğu bu zamanlarda, çocukların kodlama ile tanışmaları kullandıkları araçlar teknoloji kullanımını yararlı hale getirmiştir.
 •  Günümüzde bütün meslekler, teknolojiye hâkim bireylere ihtiyaç duyar.
 •  Kodlama ile öğrencilerimiz, tüketen bireyler yerine üretebilen, hayal ettikleri uygulayan, sadece oyun oynayan değil oyun üreten bireyler haline gelmektedir.
 •  Erken yaşta algoritmik düşünme becerilerini kazanmak, farklı alanlarda sorunlarla karşılaşma durumunda yaratıcı düşünmeye, problemleri daha kısa sürede çözmeye olanak sağlayacaktır.

DOKU OKULLARI’nda kodlama derslerine özel önem verilir. Kodlama dersleri dışında Dokukod kodlama kulübü öğrencileri her hafta proje çalışmaları yapmak üzere bir araya gelirler. Derslerde Çizelge 1’deki çalışmalar temel seviyede yapılmaktadır. Başarılı öğrenciler Dokukod’a yönlendirilir ve ilgili konularda proje çalışmalarına başlayarak daha derin bir öğrenme gerçekleştirirler.

 

Kodlama Temelleri: Tüm sınıf seviyelerinde öğrencilere algoritma mantığı öğretilir. Öğrencilerin algoritmayı kavraması sonrasında akış şeması çalışmaları yapılır. Eğitim-öğretim yılı boyunca kod yazmadan önce öğrencilerden bu işlemleri yapması beklenir.

Ofis Programları: Öğrencilerin sınıf seviyelerine göre kelime işlemci, elektronik tablolama ve sunu hazırlama programları öğretilir.

Scratch: Scratch, MIT’in (Massachusetts Institute of Technology - Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) ürettiği, 8-16 yaş arası çocuklar için geliştirilmiş oldukça basit bir arayüze sahip programlama ortamıdır. Geleneksel programlama dillerin aksine öğrenciler, istediği komutları sürükle bırak yöntemiyle animasyonlar, oyunlar ve hikâyeler oluşturabilir. Scratch, renkli bir arayüze sahiptir. Hazır fonksiyonlar kategorilere ayrılarak kolay bir biçimde kullanıma sunulmuştur. Bu sayede algoritma yapısı if,else,while,for gibi yapılar basite indirgenmiştir.

Kodu Game Lab: Microsoft tarafından geliştirilmiş, 3 boyutlu ortamda, 3 boyutlu karakterler kullanılarak kodlama yapmayı sağlayan görsel bir programla dilidir. Öğrenciler, Kodu ile kendi oyun evrenini tasarlayabilir, karakterlere komutlar verebilir ve kendi oyun senaryolarını kurgulayabilir. Kodu ile problem çözme becerileri gelişmektedir.

Code.Org: Her yaştan çocuğa kodlama öğretmeyi hedefleyen bir platformdur. Kodlama eğitimine 4 yaştan başlar ve her yaşa göre farklı etkinlikler ile programlama mantığını öğretmeye yardımcı olan bir platformdur.

Arduino: Arduino, mikrokontrolcü kartları ve yazılım paketinden oluşan bir programlama platformudur. Kart üzerindeki mini bilgisayar (mikrokontrolcü), yazılan programa göre giriş ve çıkış bağlantılarını kontrol eder. Her yaş grubu insana hitap etmektedir. Arduino robotlar, insansız hava araçları (drone), akıllı ev otomasyonu projeleri gibi alanlarda sıklıkla tercih edilmektedir. Hemen her çeşit proje Arduino kullanarak gerçekleştirilmektedir. Çocuklar Arduino kullanarak led yakıp söndürebilir, sensörlerden gelen sinyalleri okuyup kendi sensörlerini üretebilir, motor çalıştırıp kendi arabalarını yapabilir; kısacası hayal edebildikleri tüm elektronik uygulamaları tasarlayıp, geliştirebilirler.

C#: Microsoft tarafından geliştirilmekte ve desteklenmekte olan nesne tabanlı bir programlama dilidir. C# dili ile Windows Fomlar, web sayfaları, Console uygulamaları veya Visual studio kullanan diğer uygulama türleri gibi çeşitli uygulama türleri oluşturmak için kullanılabilir. C# ile programlamanın temel yapılarının kazanımını sağlanmaktadır. Algoritmik düşünce sistemine ve problem çözme becerilerinin gelişiminde katkı sağlamaktadır. C# ile eğitsel oyunlar, otopark otomasyonu, hastane otomasyonu gibi uygulamalar yapılabilir.

Minecraft Eğitim Sürümü:  Ünlü bina ve hayatta kalma serüveni içinde heyecan verici yeni bir gelişmedir. Oyunun yaratıcı bakış açılarından farklı açılardan yararlanarak geliştiriciler, takım çalışması ve problem çözme becerilerini eğlenceli ve ilgi çekici bir ortamla öğretmek için yeni bir deneyim yaşadılar. Yaratıcı oyun yoluyla öğrenmeyi teşvik etmek için Minecraft aracını kullanmak, bu eşsiz öncülün arkasındaki kavramdır.

 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ

     Teknoloji günümüzde hızla artış göstermektedir. Dersin amacı; hızla gelişmekte olan bilgi teknolojilerini öğrencilerimizle tanıştırmak, öğrencilerimizi temel bilgi ve becerileri kazanmış, teknolojiyi hem öğrenim hayatında hem günlük yaşantısında kullanabilen bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerin bilişim teknolojilerini tanıması ve bu teknolojileri kullanırken etik ve sosyal değerler, tutumlar, güvenlik, sağlık, kod okuryazarlığı konularını da bilinçli olarak uygulayabilmelerini sağlamaktır. En temel amaçlarından biri tüketen değil üreten bireyler yetiştirmektir.

KODLAMA NEDİR? 

     Kodlama; bir problemi çözebilmek için farklı bilişsel becerilerin birlikte kullanılmasıdır. Problemi çözebilmenin ilk aşaması verilen problemin tam olarak anlaşılması ve analiz edilmesidir. Bireylere;

 •   Problemlere çok yönlü çözümler üretmek ve eleştirel düşünebilmesini sağlamak,
 •   Olayları ilişkilendirebilmek ve sistematik düşünmeyi sağlamak,
 •   Yaratıcı düşünmeyi sağlamak,
 •   Problem çözme odaklı olmak,
 •  Takım çalışmasında başarılı olmak gibi özellikler kazandırır. Çocukların bilgisayar başında geçirdikleri zamana bakıldığında, bu zamanı gelişimlerine fayda sağlayacak konulara yönlendirmek daha yararlı olacaktır.                                                         

ROBOTİK NEDİR ?

      Robotik, makine ve kontrol sistemlerini, bilgisayar, elektronik ve uzay bilimlerinin tümünü kapsayan bir ortak çalışma alanıdır.

      Cep telefonları, tabletler, sensörlü musluklar, sensörlü kapılar, mobilyalara monte edilmiş dokunmatik ekranlar, kendi kendine çalışabilen elektrikli süpürge ve benzeri ev eşyaları… Çocuklar artık teknolojinin içine doğmaktadır. Robotlar, çocuklar için pedagojik açıdan çok önemlidir.

    Bilgisayar kontrollü akıllı cihazlar, hayatımızın her alanında bulunmaktadır. Robotik, bu cihazları kendi kontrolümüz altında tutmayı sağlar. Bu cihazları sadece kullanmak değil, onları istedikleri şekilde yönlendirebilmeyi ve üretmeyi sağlar.

Kodlama Eğitimi Neden Önemli?

 •  Kodlama, yabancı dil öğrenmeye benzer ve erken yaşta öğrenilmesi kalıcılığı arttırır.
 •  Kodlama ve robotik dijital vatandaşlık kavramının dünya yayılmasıyla beraber temel bir ihtiyaç haline gelmiştir.
 •  Kodlama çocukların hayal güçlerini harekete geçirmesini ve geliştirmesini sağlar. Teknolojide yeni fikirler üretir ve akımlara liderlik etmelerini sağlar.
 •  Kodlama sadece bilişim teknolojileri dersi ile sınırlı değildir, disiplinler arası etkileşim için de önem göstermektedir.
 •  Döngü, koşullar gibi kavramları erken yaşta edinen çocukların özümseme becerilerinin daha gelişmiş olduğu tespit edilmiştir.
 •  Sanal zorbalığın artışta olduğu bu zamanlarda, çocukların kodlama ile tanışmaları kullandıkları araçlar teknoloji kullanımını yararlı hale getirmiştir.
 •  Günümüzde bütün meslekler, teknolojiye hâkim bireylere ihtiyaç duyar.
 •  Kodlama ile öğrencilerimiz, tüketen bireyler yerine üretebilen, hayal ettikleri uygulayan, sadece oyun oynayan değil oyun üreten bireyler haline gelmektedir.
 •  Erken yaşta algoritmik düşünme becerilerini kazanmak, farklı alanlarda sorunlarla karşılaşma durumunda yaratıcı düşünmeye, problemleri daha kısa sürede çözmeye olanak sağlayacaktır.

 

DOKU OKULLARI’nda kodlama derslerine özel önem verilir. Kodlama dersleri dışında Dokukod kodlama kulübü öğrencileri her hafta proje çalışmaları yapmak üzere bir araya gelirler. Derslerde Çizelge 1’deki çalışmalar temel seviyede yapılmaktadır. Başarılı öğrenciler Dokukod’a yönlendirilir ve ilgili konularda proje çalışmalarına başlayarak daha derin bir öğrenme gerçekleştirirler.

Kodlama Temelleri: Tüm sınıf seviyelerinde öğrencilere algoritma mantığı öğretilir. Öğrencilerin algoritmayı kavraması sonrasında akış şeması çalışmaları yapılır. Eğitim-öğretim yılı boyunca kod yazmadan önce öğrencilerden bu işlemleri yapması beklenir.

Ofis Programları: Öğrencilerin sınıf seviyelerine göre kelime işlemci, elektronik tablolama ve sunu hazırlama programları öğretilir.

Scratch: Scratch, MIT’in (Massachusetts Institute of Technology - Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) ürettiği, 8-16 yaş arası çocuklar için geliştirilmiş oldukça basit bir arayüze sahip programlama ortamıdır. Geleneksel programlama dillerin aksine öğrenciler, istediği komutları sürükle bırak yöntemiyle animasyonlar, oyunlar ve hikâyeler oluşturabilir. Scratch, renkli bir arayüze sahiptir. Hazır fonksiyonlar kategorilere ayrılarak kolay bir biçimde kullanıma sunulmuştur. Bu sayede algoritma yapısı if,else,while,for gibi yapılar basite indirgenmiştir.

Kodu Game Lab: Microsoft tarafından geliştirilmiş, 3 boyutlu ortamda, 3 boyutlu karakterler kullanılarak kodlama yapmayı sağlayan görsel bir programla dilidir. Öğrenciler, Kodu ile kendi oyun evrenini tasarlayabilir, karakterlere komutlar verebilir ve kendi oyun senaryolarını kurgulayabilir. Kodu ile problem çözme becerileri gelişmektedir.

Code.Org: Her yaştan çocuğa kodlama öğretmeyi hedefleyen bir platformdur. Kodlama eğitimine 4 yaştan başlar ve her yaşa göre farklı etkinlikler ile programlama mantığını öğretmeye yardımcı olan bir platformdur.

Arduino: Arduino, mikrokontrolcü kartları ve yazılım paketinden oluşan bir programlama platformudur. Kart üzerindeki mini bilgisayar (mikrokontrolcü), yazılan programa göre giriş ve çıkış bağlantılarını kontrol eder. Her yaş grubu insana hitap etmektedir. Arduino robotlar, insansız hava araçları (drone), akıllı ev otomasyonu projeleri gibi alanlarda sıklıkla tercih edilmektedir. Hemen her çeşit proje Arduino kullanarak gerçekleştirilmektedir. Çocuklar Arduino kullanarak led yakıp söndürebilir, sensörlerden gelen sinyalleri okuyup kendi sensörlerini üretebilir, motor çalıştırıp kendi arabalarını yapabilir; kısacası hayal edebildikleri tüm elektronik uygulamaları tasarlayıp, geliştirebilirler.

C#: Microsoft tarafından geliştirilmekte ve desteklenmekte olan nesne tabanlı bir programlama dilidir. C# dili ile Windows Fomlar, web sayfaları, Console uygulamaları veya Visual studio kullanan diğer uygulama türleri gibi çeşitli uygulama türleri oluşturmak için kullanılabilir. C# ile programlamanın temel yapılarının kazanımını sağlanmaktadır. Algoritmik düşünce sistemine ve problem çözme becerilerinin gelişiminde katkı sağlamaktadır. C# ile eğitsel oyunlar, otopark otomasyonu, hastane otomasyonu gibi uygulamalar yapılabilir.

Minecraft Eğitim Sürümü:  Ünlü bina ve hayatta kalma serüveni içinde heyecan verici yeni bir gelişmedir. Oyunun yaratıcı bakış açılarından farklı açılardan yararlanarak geliştiriciler, takım çalışması ve problem çözme becerilerini eğlenceli ve ilgi çekici bir ortamla öğretmek için yeni bir deneyim yaşadılar. Yaratıcı oyun yoluyla öğrenmeyi teşvik etmek için Minecraft aracını kullanmak, bu eşsiz öncülün arkasındaki kavramdır.

 

DOKUKOD YAZ OKULU 

Mevcut kodlama kulüplerinin/kurslarının sosyal yönünün eksik kaldığı düşünülmektedir. Bu yüzden öğrencilerin küresel vatandaşlar olarak yetişmesi için kodlama ile sosyal sorumluluk çalışmaları birleştirilerek sürdürülebilir kalkınma temalı yaz okulu çalışması yapılmaktadır. Çalışmada başlangıç ve ileri seviye olarak ikiye ayrılmaktadır. Başlangıç seviyesinde kodlama temelleri ve blok tabanlı kodlama çalışmaları yapılırken; ileri seviyede proje hazırlama ve raporlama çalışmaları bulunmaktadır.