Stem Çalışmaları

STEM,  Bilim (Science),teknoloji (Technology) Mühendislik (Engineering) ve Matematik (Mathematiks) alanlarının öğrenme ve uygulama süreçlerine etkin olarak dahil edildiği bir disiplinler arası etkileşim yaklaşımıdır.

Son yıllarda tüm dünyada popüler bir yaklaşım haline gelen STEM’in öğrencilerin yaratıcılık ve girişimcilik becerilerini geliştirdiğine yönelik bilimsel çalışmalar bulunmaktadır. Bu nedenle öğrencilerimizin STEM uygulamaları yapması önemli görülmektedir.
Aynı zamanda, öğrencilerin problem çözme, yaratıcılık gibi becerilerini destekleyerek ilerleyen yıllarda karşılaşacakları zorluklara hazır hale gelmeleri sağlanmaktadır.