Toplumsal Dokunuşlar


Dokumuzda bulunan öğrenci ve öğretmenlerimize her daim içinde yaşadığımız doğanın ve çevrenin, parçası olduğumuz toplumun temel dinamiklerine, hassasiyetlerine ve ihtiyaçlarına uygun olacak programlar oluşturulur.

Dokumuzdaki her öğretmen gerek doğal ve çevresel gerekse insani durumlara dair oluşan ve oluşma ihtimali olan problemlere duyarlıdır ve söyleyecek sözü ve ortaya koyacağı bir çözüm önerisi vardır.

Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizle birlikte gerek sosyal/toplumsal, gerekse doğal/çevresel ve gerekse teknolojik /bilimsel konularda düzenli literatür taraması yaparlar ve ilgili akademisyenlerle bir araya gelirler.

Öğrencilerimizden ilgili alanlarla ilgili merakı veya duyarlılığı daha fazla olanlarla gruplar oluştururlar ve çözüm önerilerini projeleştirme üzerine adımlar atarlar.