Anaokulu

DOKUmuzdaki ÇOCUK

Dokumuzdaki çocuklarımızı okul öncesi dönemde 5 gelişim alanında yakından gözlemleyerek, gelişimlerine destek oluyoruz.

-Özbakım  becerileri  gelişimi

-Sosyal-Duygusal Gelişim

-Motor Gelişim

-Dil Gelişimi

-Bilişsel Gelişim.

 Çocuklarımızın ilgi, beceri, yetenek, zeka ve  hazır bulunuşluklarının  birbirinden farklı  olduğunun  bilincindeyiz.

 Bu sebeple eğitimde bireysel farklılıklarının gözetilerek zengin bir öğrenme ortamı oluşturma hedefindeyiz

 Anaokulumuzda her sınıfta  biri  Türkçe  diğeri  İngilizce  olarak  etkinlikleri  gerçekleştiren İki  öğretmen  bulunmaktadır.

Çift dilli  eğitimle  tanıştırılan  çocukların, sorgulama, algılama, konulara  yoğunlaşma   ve  edinilen bilgiyi  daha uzun  süre  zihinde  tutma  gibi  kazanımları olduğu   ifade  edilmektedir.

Çocuklarımızın en  ideal  becerileri   ve   donanımları  edinerek  ilkokula başlamaları hedeflenmektedir.

Genel sloganımız yakından  GÖZLEMLEME dir.

OKULLARIMIZ