İlkokul


‘’ Öğrencide olandan yola çıkmak ‘’ tüm kademelerde DOKU okullarının temel felsefesidir.

*1. Sınıfta genel hedef okuma-yazma becerisini davranışa dönüştürmektedir.

*2. Sınıftan itibaren Defter rehberliği ve sorumluluk takibi gibi uygulamalarımız  başlar.

*Aynı zamanda Dil öğreniminde 2,3 ve 4.sınıflarımız İngilizce durumlarına göre Seviyelendirilir.

*3.sınıfta,haftada 2 saat Matematik branş öğretmeni 1 saat Fen Bilimleri  branş öğretmeni dersleri başlar. Amaç, öğrencilerimizin bu branşlara dair temel kavramları uzmanından öğrenmesidir.

*4.Sınıfta haftada 2’şer saat olmak üzere  Matematik ,Fen Bilimleri,Türkçe ve Sosyal Bilgiler  branş öğretmenleri derse girer.

*Aynı zamanda 4. Sınıflarımız Ulusal  ve Uluslararası  alanlarda  proje  gruplarında görev almaya başlarlar.

*2. 3 ve 4.sınıflarımız  her ayın  sonunda  Türkiye  genelinde yaklaşık 450.000 öğrencinin sınava girdiği genel   deneme  sınavlarına  alınırlar.Amacımız  dışarıdan  bir ölçme  aracıyla  çocuklarımızın durumunu  tespit ederek  gerekli  düzenlemeleri  yapmaktadır.

Yapılan  tüm  çalışmalar  ile  çocuklarımızın gerek  evrensel  standartlara  gerekse  ülkemiz  koşullarının da  en  ideal  donanımlarla  Ortaokula  geçişini  sağlamaktır.

Genel  sloganımız  yakından   İZLEME’dir.

OKULLARIMIZ