Ortaokul


‘’Öğrencide olandan yola çıkmak’’ tüm kademelerde DOKU okullarının temel felsefesidir.

*Ortaokulda her öğrencimizin ulusal veya uluslararası düzeyde bir projede yer almasını sağlayacak şekilde süreç planlanır.

*5,6 ve 7. Sınıflarımız Dil öğrenim sürecinde İngilizce seviyelerine göre karma gruplar oluşturulur.

*Defter Rehberliği ve Sorumluluk takibi süreçleri her 15 günde 1 olarak şekilde okul idaresi ve rehberlik servisi tarafından yapılır.

*Her ayın sonunda Türkiye genelinde en yüksek katılımın gerçekleştiği yayınevinin sınavı yapılır ve öğrencilerimizin Türkiye geneli durumu gözlemlenerek gerekli düzenlemeler yapılır.

*7. Sınıfın 2. Döneminden itibaren Liseye geçiş süreci ile ilgili çalışmalar başlatılır.

*8.Sınıf öğrencilerimize, normal akışın dışında haftada ortalama 12 saate karşılık gelecek şekilde yıl boyunca DOMESDEP  (Doku Merkezi Sınavlara Destek programı) ile  dershane  programı  takviyesi  yapılır

Yapılan tüm çalışmalar ile öğrencilerimizin gerek evrensel standartlara, gerekse ülkemiz koşullarında en ideal donanımlarla Liseye geçişlerini sağlamaktır.

Genel sloganımız yakından TAKİP’dir.

 

OKULLARIMIZ